Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Elektronická schémata zapojení některých zařízení

Pro diorama modelové železnice HO a Oe na kolejišti byla použita různá elektronická zapojení. Jejich jednotlivá schémata jsou zde uvedena. Je zde uveden také rozpis použitých elektronických součástek. Jsou zde použity obvody pro pendl-automat, obvod pro indikaci ve skrytých stanicích a obvod pro výstražný blikač na železnční přechod či přejezd. Modelová železnice


Modelová železnice - Hl. stránka