Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Blikač výstražného zařízení přejezdu nebo zdroj pro kmitající světlo

Technická data:

Rok výroby: 1984

Jak zdroj kmitavého signálu byl zvolen astabilní klopný obvod (multivibrátor). Schéma zapojení je zřejmé z obrázku. Rychlost střídaní - kmitočet je dán velikostí elektrické kapacity elektrolytického kondenzátoru C2 a C3. Pro napájení tohoto obvodu je potřeba stejnosměrného napětí (zajištuje usměrňovací dioda s vyhlazovacím kondenzátorem). Na dalším obrázku je pak celkové zapojení pro automatické ovládání zabezpečovacího zařízení, kdy jej do chodu uvádí projíždějící vlaková souprava. Obvody lze samozřejmě použít pro všechny velikosti-měřítka modelových železnic anebo přímo venkovních zahradních železnic.
Multivibrátor Multivibrátor


Modelová železnice - Elektrorozcestník

Modelová železnice - Hl. stránka