Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Model kolejiště - diorámy - skrytá stanice II.

Tato stránka je věnována II. skryté stanici modelového minikolejiště která je opět provozvána ve dvou měřítkách a to 1:87 ve velikosti HO a v měřítku 1:45 ve velikosti Oe. Toto skryté nádraží má tři koleje kusé a dvě koleje dopravní a zase slouží k výměně trakčních vozidel z jednoho konce soupravy na druhý anebo jako sklad motorových motorových vozů. Její grafické schéma je na prvním obrázku.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice

Zaústění je stejné jako u předchozí skryté stanice - tunelovou troubou. Skrytá stanice je opět zatrolejována pro elektrický provoz ve velikosti HO. Její grafické schéma je na prvním obrázku. Na dalších obrázcích je zobrazena její celá výstavba včetně zatrolejování. Výhybky ve skryté stanici jsou ovládány ručně pomocí táhel.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice


Modelová železnice - stavební seriály

Modelová železnice - Hl. stránka