Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Model kolejiště - skrytá stanice I.

Tato stránka je věnována stavbě I. skryté stanice modelového minikolejiště. Počáteční fotografie jsou již z hotového funkčního modelu. Skryté nádraží má jednu kolej kusou a dvě koleje dopravní a slouží k výměně trakčních vozidel z jednoho konce soupravy na druhý. Zaústění skryté stanice je tunelem. Skrytá stanice je též zatrolejována pro elektrický provoz ve velikosti HO. Vrchní vedení je umístěno poněkud výše než normálně - to proto aby modely velikosti Oe mohly tuto trolej normálně podjet.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice
Ovládání výhybek je ruční pomocí táhel. Na dalších snímcích můžeme vidět postupnou výstavbu panelu modulu skryté stanice od základní desky až po konečné zatrolejování. Jako deska modulu byla zvolena dřevotříska - lamino protože dokonale tlumí. Podkladové hranoly skryté stanice - smrk s rozměrem 50*30mm. Desky lamina byly k hranolům přišroubovány a natřeny černou barvou. Dále bylo přišroubováno čelo ze strany připojení hlavnímu modulu a zkušebně připojeno k hlavnímu staničnímu modulu. Dále byly svrtány spojovací otvory pro šrouby do dřeva. Na takto připravený modul se připevnily koleje s výhybkami. Dále byly uříznuty bočnice z překližky tl.5mm a připevněny k hranolům základové plochy. Bočnice byly na připojovacích čelech seříznuty do tvaru svahu do kterého byl pozdeji vytvarován portál tunelu. Na horní část bočnic byly přišroubovány tenčí vystužovací hranoly s rozměrem 20*20 mm a přišroubovalo se neprůjezdné čelo skryté stanice. Jako materiál bylo použito překližky tl.5mm. Tvarování tunelového portálu bylo započato uříznutím vniřní příčky z překližky tl.5mm do které se vyříznula tunelová klenba. Dále se vyřezal tunelový portál opět z překližky tl.5mm. Mezi vnitřní příčku a tunelový portál byl vlepen pěnový polystyren tl.50mm. Po zaschnutí lepidla byla v polystyrenu vyřezána tunelová klenba. Takto zhotovená kostra tunelového portálu byla doplněna plastickým zdivem, bočnicemi z překližky opět tl.5mm a terénem z polystyrenu tl.50mm, který byl trafopájkou upraven do konečné podoby a poté polepen dekorační fólií a natřen barvou skalního výběžku. Posléze byly opěrné zdi polepeny plastickým zdivem a betonovými obrubníky. Nakonec bylo provedeno zatrolejování pro el. lokomotivy HO. Oblouková výhybka na konci skrytého nádraží byla posléze vyměněna za výhybku klasickou.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice


Modelová železnice - stavební seriály

Modelová železnice - Hl. stránka