Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Model kolejiště - Hl. stanice

Tato je věnována hlavní stanici mini-kolejiště - diorámy modelu. Model hlavní stanice je vybaven třemi dopravními kolejemi a dvěmi kolejemi manipulačními. Dále obsahuje kolej odstavnou pro hnací vozidlo. Rozchod kolejí je 16,5 mm tedy mohu zde provozovat modely normálně-rozchodné železnice ve velikosti HO v měřítku 1:87 anebo modely úzkokolejné železnice Oe v měřítku 1:45. Dopravní i manipulační koleje jsou od sebe v dostatečné vzdálenosti, takže umožňují beproblémový provoz obou velikostí. Velikost HO má navíc zatrolejování vrchním vedením pro elektrické lokomotivy. Staniční budova pro velikost HO je stavebnice firmy POLA a představuje normalizovanou staniční budovu rakouské KuKuStB. Staniční budova pro velikost Oe je vlastní výroby a představuje opět normalizovanou staniční budovu rakouské KuKStB.


Modelová železnice - kolejiště

Modelová železnice - Hl. stránka