Modelová železnice

Domácí modelová železnice

Model kolejiště - skrytá stanice I.

Tato stránka je věnována I. skryté stanici modelového minikolejiště která je provozvána ve dvou měřítkách a to 1:87 ve velikosti HO a v měřítku 1:45 ve velikosti Oe. Skryté nádraží má jednu kolej kusou a dvě koleje dopravní a slouží k výměně trakčních vozidel z jednoho konce soupravy na druhý. Zaústění skryté stanice je tunelovou troubou. Skrytá stanice je též zatrolejována pro elektrický provoz ve velikosti HO.

Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice
Na stránce jsou obrázky jejího celkového schématu, i obrázky z provozu jak ve velikosti HO, tak i ve velikosti Oe, která je v našich krajích méně obvyklá. Ovládání výhybek je ruční pomocí táhel. Celkovou výhodou je, že zatrolejování nevadí provozu modelů velikosti Oe, které zatrolejování HO bez problémů podjedou.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice

Na dalších obrázcích je zobrazen provoz modelů elektrických trakčních vozidel pod trolejí.

Modelová železnice - kolejiště


Modelová železnice - Hl. stránka